Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Soovin sõlmida liitumislepingu, et liituda
  Ühisveervärgiga
  Ühiskanalisatsiooniga

  Ühisveeärgi ja -kanalisatsiooniga
  Liituva kinnistu aadress(tänav/maja-korter/linn/postiindeks)

  Kinnistu omanik (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)

  Kinnistu omaniku isikukood/registrikood

  Meiliaadress

  Telefon

  Liitumislepingu allkirjastamine
  soovin lepingut allkirjastada digitaalselt
  soovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal