Teadaanne

 Alates 01.08.2024 kehtib AS Põhja-Sakala Haldus tegevuspiirkonnas alljärgnev veeteenuse hind: 

Tasu võetud vee eest 1,52 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,15 €/m3

Uus hind on kõikides tegevuspiirkonda kuuluvates linnades, külades ja alevikes ühtne.
* Hindadele lisandub seaduses sätestatud käibemaks.

Alus: Konkurentsiameti 25.06.2024 otsus nr 9-3/2024-011

Avaldatud 25.06.2024

Teadaanne

AS Põhja-Sakala Haldus annab teada:
2023/2024 aasta kütteperiood lõpetatakse:
Sürgavere kaugküttepiirkonnas kolmapäeval 15.05.24
Olustvere kaugküttepiirkonnas neljapäeval 16.05.24

Teadaanne 

Alates 01.05.2024 muutuvad kaugkütte hinnad Olustvere, Suure-Jaani, Sürgavere ja Võhma võrgupiirkondades.

Alates 01.05.2024 on kaugkütte piirhinnad ilma käibemaksuta:
Olustvere võrgupiirkonnas 61,90 €/MWh
Suure-Jaani võrgupiirkonnas 68,24 €/MWh
Sürgavere võrgupiirkonnas 77,92 €/MWh
Võhma võrgupiirkonnas 63,62 €/MWh

*hindadele lisandub seaduses sätestatud käibemaks.

Alus: Konkurentsiameti 09.04.2024 otsused nr 7-3/2024-0006H, nr 7-3/2024-0003H, nr 7-3/2024-0004H, nr 7-3/2024-0005H.

Teadaanne

Anname teada, et paigaldame kaugloetavaid veearvesteid Võhma linnas. Töid teostab Silver Kink tel. 505 4105.

Kui Teie majal veel ei ole kaugloetavat arvestit, siis võite ka ise Silveriga ühendust võtta ja endast märku anda – eesmärk on katta kõik meie tegevuspiirkonna elamud kaugloetavate arvestitega.

 

NB! Arvesteid paigaldame ainult majadele (korteritele arvesteid ei paigalda).

Teadaanne

Alates 01.01.2024 muutuvad teenuste hinnad seoses käibemaksu muutusega.

Teadaanne 

Alates 01.01.2024 muutuvad kaugkütte hinnad Olustvere, Suure-Jaani, Sürgavere ja Võhma võrgupiirkondades.

Alates 01.01.2024 on kaugkütte piirhinnad ilma käibemaksuta:
Olustvere võrgupiirkonnas 64,82 €/MWh
Suure-Jaani võrgupiirkonnas 71,67 €/MWh
Sürgavere võrgupiirkonnas 82,05 €/MWh
Võhma võrgupiirkonnas 68,53 €/MWh

*hindadele lisandub seaduses sätestatud käibemaks.

Alus: Konkurentsiameti 23.11.2023 otsus nr 7-3/2023-181 ja nr 7-3/2023-180.

Teadaanne

AS Põhja-Sakala Haldus ja AS Võhma ELKO on ühinenud.
Ettevõtte ärinimi on AS Põhja-Sakala Haldus, seoses sellega on muutunud ka registrikood ja rekvisiidid.
AS Põhja-Sakala Haldus
Lai 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 71502
Reg. kood: 11351613

Muutunud on arvelduskontode numbrid:
Kehtivad arvelduskontode numbrid arvete tasumiseks on:
EE312200221035788612 (Swedbank)
EE411010302008888006 (SEB)

Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee, tel. 4372054

Ettevõtete ühinemine ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

Teade ärinime muutumise kohta

Teatame, et Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus uus ärinimi on Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus (äriregistri kanne 07.12.2022). 

Ettevõtte registrikood ja rekvisiidid ärinime vahetamise käigus ei muutunud.

Edaspidi on on kõik e-posti aadressid järgmisel kujul eesnimi@sakalahaldus.ee
Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee

Meie nimevahetus ei mõjuta kehtivaid lepinguid ja kokkuleppeid. Ärinime vahetus ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

 

Näitude teatamine

telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee

Teatage tarbimise näidud või saatke meile kiri

    Näidu võtmise kuupäev *

    Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud

     

    Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.
    Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.