Teadaanne

2023/2024 aasta kütmisperioodiga alustatakse Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkondades esmaspäeval, 2.oktoobril.

 

Teadanne
Alates 01.10.2023 muutuvad kaugkütte hinnad Olustvere, Suure-Jaani ja Sürgavere võrgupiirkondades.

Alates 01.10.2023 on kaugkütte piirhinnad koos käibemaksuga:
Olustvere võrgupiirkonnas 75,88 €/MWh
Suure-Jaani võrgupiirkonnas 84,00 €/MWh
Sürgavere võrgupiirkonnas 96,60 €/MWh

Alus: Konkurentsiameti otsus nr. 7-3/2023-126

Teadanne
Alates 01.08.2023 muutub kaugkütte hind Võhma võrgupiirkonnas.

Alates 01.08.2023 on piirhind koos käibemaksuga 78,26  €/MWh.
Alus: Konkurentsiameti otsus nr. 7-3/2023-101

Teadaanne

AS Põhja-Sakala Haldus ja AS Võhma ELKO on ühinenud.
Ettevõtte ärinimi on AS Põhja-Sakala Haldus, seoses sellega on muutunud ka registrikood ja rekvisiidid.
AS Põhja-Sakala Haldus
Lai 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 71502
Reg. kood: 11351613

Muutunud on arvelduskontode numbrid:
Kehtivad arvelduskontode numbrid arvete tasumiseks on:
EE312200221035788612 (Swedbank)
EE411010302008888006 (SEB)

Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee, tel. 4372054

Ettevõtete ühinemine ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

Teade ärinime muutumise kohta

Teatame, et Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus uus ärinimi on Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus (äriregistri kanne 07.12.2022). 

Ettevõtte registrikood ja rekvisiidid ärinime vahetamise käigus ei muutunud.

Edaspidi on on kõik e-posti aadressid järgmisel kujul eesnimi@sakalahaldus.ee
Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee

Meie nimevahetus ei mõjuta kehtivaid lepinguid ja kokkuleppeid. Ärinime vahetus ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

 

Näitude teatamine

telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee

Teatage tarbimise näidud või saatke meile kiri

    Näidu võtmise kuupäev *

    Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud

     

    Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.
    Varahommikune Suure-Jaani. Pildi autor Mihkel Notta.