Üldinfo

AS Põhja-Sakala Haldus korraldab Suure-Jaani kalmistute ja elektroonilise arhiivi haldust. 

Kalmistute, maetute ja platside kohta on võimalik infot leida kalmistute kodulehel   www.kalmistud.ee

Kalmistuga seonduvate teenuste (matmisluba, platsi tunnistus, muud küsimused) asjus pöörduda Mari Rohtla poole telefonil 5308 7880 või e-posti aadressil kalmistu@sakalahaldus.ee

 

ISIKUANDMETE PÄRING

Isikuandmete täpsustamiseks on soovi korral võimalus pöörduda kogustuste poole (EELK Suure-Jaani Johanesse ja EELK Kõpu Peetri kogudus). Kogudused on isikuandmete otsimisel alati abiks ja väljastavad ametliku arhiiviteatise. Toiming maksab 15 eurot.

Kontakt:
õp Hedi Vilumaa
hedi.vilumaa@eelk.ee
5348 5573

Heakord

Kord, puhtus ja kalmisturahu kuuluvad kalmistu kasutamise juurde. Kalmistul toimetamine peab toimuma väärikalt ja kooskõlas hea tavaga. Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida miljöösse sobivust. Korrastamise puhul eeldatakse hauaplatsil oleva umbrohu ja lahtise prügi koristamist ja selle sorteerimist kalmistu territooriumil asuvatesse konteineritesse. 

Kalmistu kasutamist ja matmise korraldamist reguleerib kalmistuseadus ning valla kalmistute eeskiri

MATUSE KORRALDAMISE KOKKULEPE

Matuse korraldamiseks on vaja vormistada matuse korraldamise kokkulepe (matmisluba) – seda saab teha nii Põhja-Sakala Halduse kontoris kui ka e-maili teel (peab olema digitaalselt allkirjastamise võimalus).

Matmisloa vormistamiseks on vaja teada:

  • hauaplatsi kasutaja andmeid (nimi, telefoninumber, e-post, vajadusel isikukood)
  • hauaplatsi andmeid (sh asukoht platsil);
  • maetava isikukoodi;
  • matuse kuupäeva;
  • kas on urni- või kirstumatus.

Haua asukoha määramiseks Suure-Jaani kalmistul tuleb:

  • seista platsi ääres seljaga Suure-Jaani järve poole, nägu läänesuunas;
  • alustada lugemist alt vasakult.

Näited:

Suure-Jaani kalmistu

Suure-Jaani kalmistu asub Suure-Jaani linnas, järve ja kiriku ümbruses. Kalmistu on rajatud 18. sajandil. Kalmistu keskel asub 1912. aastal ehitatud kabel. 

Kalmistu sissepääsude juures (peavärava ning all järve ääres) on paviljonid, kust külastajad saavad hauaplatsil toimetamiseks laenata vajalikke tööriistu (rehad, labidad, ämbrid, kastekannud, aiakärud jms). Kastmisvett saab võtta peavärava vastas olevast kaevust ning alt järvest. Jaanipäeva paiku tuuakse kalmistule liiva, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile hauaplatsi korrastajatele.

Kabeli kasutamise tasu on 25 €. Aja kokku leppimiseks helistada telefonil 5308 7880 või saata e-mail kalmistu@sakalahaldus.ee

Pihlaka kalmistu

Pihlaka kalmistu asub Suure-Jaani linna servas endise õigeusu kiriku läheduses. Pihaka kalmistu rajati 1911. aastal õigeusu kalmistuna.

Kalmistu värava juures on paviljon, kust külastajad saavad hauaplatsil toimetamiseks laenata vajalikke tööriistu (rehad, labidad, ämbrid, kastekannud, aiakärud jms). Kastmisvesi asub peaväravast vasakut kätt.