Kaugküte

Näitude teatamine

telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee

Teata tarbimise näidud või saada meile kiri

ÕIGUSAKTID

Soojuse hinna kujundamine reguleeritakse Kaugkütteseadusega, vastavalt millele tuleb soojusettevõttel soojusenergia piirhind kooskõlastada Konkurentsiametiga.

Kaugkütteseadus

Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted

Võhma kaugküttepiirkonna määramine

Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025

KAUGKÜTTEPIIRKOND

Haldame Põhja-Sakala vallas kolme kaugküttepiirkonda (Suure-Jaani, Sürgavere, Olustvere)

Olustvere katlamaja on täielikult renoveeritud 2013. aastal

Suure-Jaani katlamaja on ehitatud 2014. aastal

Sürgavere katlamaja on ehitatud 2015. aastal