Hallatavad valdkonnad

TEEDE HOOLDUS

AS Põhja-Sakala Haldus vastutab Suure-Jaani linna sisese teedevõrgustiku korrasoleku eest. Lisaks teostame Põhja-Sakala valla kruusateede hööveldust. 

Hööveldamise objektid kokku leppida:

  • höövlijuht 5345 3326 Riho Annast
  • AS Põhja-Sakala Haldus 507 2056 Lembit Kruuse

HALJASTUS

AS Põhja-Sakala Haldus teostab vallavalitsuse hallatavate objektide haljastust ja heakorratöid. Muru niitmise ja trimmerdamise teenust pakume väljaspool vallaga kokkulepitud objekte vaid võimalusel

TÄNAVAVALGUSTUS

Haldame lepingulisi asulasiseseid tänavavalgustussüsteeme