Ettevõttest

AS Põhja-Sakala Haldus on Suure-Jaani vallavalitsuse poolt moodustatud ja vallale kuuluv ettevõte. Lisaks soojamajanduse ja vee- ning kanalisatsioonivaldkonnale teostame täiendavaid omavalitsust teenindavaid tegevusi.

Jätkusuutlikku ettevõtet iseloomustab kasumlik majandustegevus ja stabiilne areng.

Tegevusalad:

  • sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ja korraldamine
  • haljastus- ja heakorratööd, kalmistu haldamine
  • välisvalgustuse hooldamine ja arendamine
  • teede ja tänavate hooldamine
  • Suure-Jaani linna Järve, Pihlaka ning Arussaare kalmistute haldamine.

Struktuur

Visioon

AS Põhja-Sakala Haldus on kõrgelt hinnatud organisatsioon, mis  tekitab meis endis uhkust ning partnerites huvi, austust ja koostöötahet.

Missioon

Loome tulevikku suunatud lahendustega eesrindliku elukeskkonna, millest tõuseb tulu kõikidele osapooltele.

AS PÕHJA-SAKALA HALDUS NÕUKOGU

Nõukogu esimees – Olavi Udam

Nõukogu liige – Madis Randaru

Nõukogu liige – Ago Vingissar